You are currently viewing Program Excel nauka
program excel - nauka

Program Excel nauka

Program Excel – nauka, w trakcie której pomożemy Ci zdobyć lub rozwinąć umiejętności pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Podzielone są na 3 poziomy. Szczegółowy program jest przesyłany klientom przed rozpoczęciem zajęć. Ponadto dbamy, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Szkoleniowiec nie tylko pilnuje poprawności wykonywanych przez grupę ćwiczeń, ale też pracuje z kursantem, jeśli jest to możliwe.

program excel - nauka

Zajęcia zaczynamy od rozmowy. Orientujemy się do czego kursant będzie używał Excel i jaki jest charakter pracy osoby szkolonej. Następnie na tej podstawie proponujemy program zajęć. Dlatego nasza nauka Excela pomaga sprawnie opanować program i poprawia jakość pracy. Jeśli osoba potrzebuje ogólnego przeszkolenia, to korzystamy z wcześniej przygotowanych programów zajęć, omawiających najczęściej wykorzystywane elementy Excela.

Program Excel – nauka – POZIOMY

Podstawowy zapoznaje użytkownika z programem, pozwala opanować funkcje niezbędne do prostych zadań i do przejścia na poziom średnio-zaawansowany.
Średnio-zaawansowany tworzymy na ogół na podstawie rozmowy z osobą, która ma być szkolona. Dobieramy program pod kontem zadań, jakie ma wykonywać w pracy. Są to średniej trudności funkcje, które pozwalają sprawnie uzyskać przejrzyste wyniki z atrakcyjnej graficznie oprawie, o dużej użyteczności i sprawne korygowanie błędów. Tabele, diagramy, odnośniki, listy, tabele powiązane na średnim poziomie rozbudowania itp. najczęściej używane na tym poziomie funkcje.
Zaawansowany to obsługa rozbudowanych funkcji i metod pracy np. z wykresami interaktywnymi, polami warunkowymi, itp. oraz dopracowaną oprawą graficzną, unikanie błędów, bardzo sprawne i płynne poruszanie się po programie i użytkowanie w celu uzyskania maksymalnej wydajności pracy z programem.


Zajęcia prowadzimy w małych grupach lub indywidualnie.
Poziom podstawowy, średnio-zaawansowany i zaawansowany,
lub o tematyce dopasowanej do odbiorcy.
W siedzibie naszej firmy, lub u klienta.

MIEJSCE I TERMINY

Warsztaty prowadzimy w naszej siedzibie w Warszawie (Ursynów), lub u klientów. Warsztaty Excel (podobnie jak pozostałe, tj. Corel, Photoshop, Autocad, Mac) dopasowujemy terminami i długością zajęć do wymagań klientów. Jesteśmy w stanie szkolić również w weekendy lub popołudniami. Sugerujemy zajęcia po 4 godziny, aby wykorzystać maksymalną koncentrację odbiorców.

Kontakt
Tel: 603377273
mail: grandkom@grandkom.pl
Nasze konto FB

Dodaj komentarz