Excel zaawansowany szkolenie - zalety

Jak wynika z naszego doświadczenia, jak również wielu przeszkolonych już kursantów Warszawa ma szczególne wymagania odnośnie rynku szkoleń. Dlatego właśnie wprowadziliśmy kilka lat temu cykl pod hasłem "Excel zaawansowany szkolenie". Ma ono na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych MS Excel.

Excel zaawansowany Warszawa jest szkoleniem dla osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z Excelem i potrzebują rozwijać swoje umiejętności oraz odkrywać możliwości MS Excela w swojej pracy zawodowej, a także prywatnie.

Tryb„nauczyciel – uczeń” najbardziej sprzyjania przysfajaniu wiedzy. Stawiamy też na bezstresową atmosferę. Wspólnie ustalamy plan kursu, jak rónież określamy czas na zrealizowanie wszystkich założeń planu. Forma ta pozwala przede wszystkim na swobodne dostosowanie potrzeb szkolonego oraz gwarantuje najlepszą formę komunikacji. Ponadto szkolenie takie jest bardzo efektywną formą zdobywania wiedzy. Jest to także szkolenie najbardziej intensywne.

Zgodnie z Państwa potrzebami mamy przygotowane różne formy szkoleń Excel zaawansowany Warszawa. Dlatego np. szkolenia odbywają w miejscu najbardziej odpowiednim dla klienta. Może to być siedziba naszej firmy, dom, a także miejsce pracy.

Excel - rozmowa rekrutacyjna

Jak prowadzimy Excel zaawansowany szkolenie

 • Przed kursem właściwym proponujemy przeszkolenie z zakresu obsługi systemu operacyjnego
 • Ustalamy poziom zaawansowania
 • Dobieramy odpowiedniego instruktora
 • Ustalamy zakres i rozkłąd godzinowy
 • przygotowujemy salę i materiał
 • Szkolumy w elastyczny sposób, z możliwością modyfikacji materiału jak i ew. zmiany rozkładu godzin
 • Przygotowujemy test końcowy
 • Wręczamy spersonalizowany certyfikat lub zaświadczenie

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook

Excel zaawansowany szkolenie.

W oparciu o nasze doświadczenie oraz szerokie grono kursantów postanowiliśmy wdrożyć do naszej oferty Szkolenie z Excela na poziomie zaawansowanym. Szkolenie to ma na celu pozyskanie bądź ugruntowanie nabytego już zakresu wiedzy w środowisku MS Excel.

Excel zaawansowany szkolenie, które dla Państwa przygotowaliśmy przeznaczone jest także dla osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z MS Excel i potrzebują rozwijać swoje umiejętności oraz odkrywać możliwości MS Excela w swojej pracy zawodowej, a także prywatnie.

Zgodnie z Państwa potrzebami mamy przygotowane różne formy odbycia Zaawansowanego Szkolenia z Excela.

Szkolenia odbywają w miejscu najbardziej odpowiednim dla klienta. Może to być siedziba naszej firmy, dom, a także miejsce pracy.

Excel zaawansowany szkolenie. Typy.

 1. Szkolenie indywidualne.

Szkolenie realizowane w relacji „nauczyciel – uczeń” zgodnie z potrzebami klienta. To klient wyznacza zakres materiału z jakiego chce być szkolony. Wspólnie ustalamy plan działania oraz określamy czas na zrealizowanie wszystkich założeń planu. Forma ta pozwala na swobodne dostosowanie potrzeb szkolonego oraz gwarantuje najlepszą formę komunikacji. Szkolenie indywidualne jest najefektywniejszą formą zdobywania wiedzy. Jest to także szkolenie najbardziej intensywne.

 1. Szkolenie małych grup.

Szkolenie prowadzone w kilkuosobowych grupach. Plan i zakres szkolenia optymalnie uzgadniany jest z uczestnikami, ich potrzebami oraz chęciami. To uczestnicy szkolenia wspólnie muszą wyrazić zgodę na obszary z jakich ma odbyć się szkolenie. Szkolenie najchętniej realizowane przez grupę znających się osób, z wykorzystaniem materiałów pochodzących z codziennej pracy lub kierunku, w którym kursanci chcą się rozwijać. A także z potrzebami własnymi, zupełnie prywatnymi.

 1. Szkolenie dużych grup.

Szkolenie wykonywane w grupach liczących kilkadziesiąt osób. Najczęściej odbywające się w firmach lub instytucjach. Ze względu na to zakres i plan ustalany jest wcześniej przez jednostki organizujące szkolenie. Najlepsza forma doskonalenia umiejętności z MS Excel, ponieważ grupowo przedstawiane są sposoby używania oraz wykorzystywania wspólnych dla firmy lub instytucji modułów.

 1. Szkolenia-Wykłady dla bardzo dużych grup.

Szkolenie dedykowane dla dużych firm lub instytucji, których potrzeby ugruntowania wiedzy lub rozwijania możliwości pracowników z zakresu MS Excel są jednakowe. Zakres i plan szkolenia-wykładu ustalany jest wcześniej z organem organizującym szkolenie.

 1. Szkolenia w formie online.

Szkolenie realizowane za pomocą najnowszych technologii, uwzględnia możliwość współdzielenia ekranu z prowadzącym szkolenie. W zależności od Państwa potrzeb szkolenia w formie online mogą odbywać się dla jednej jak i więcej osób.

Gwarantujemy materiały ze szkolenia, które będą pomocne w przyszłości.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowaniem skorzystaniem z naszej szerokiej oferty kursów MS Excel to zapraszamy do kontaktu z nami:

Telefon:

603377273 – Grzegorz Sobótka

Mail: biuro@kurs-excel.pl

 

Dodaj komentarz