You are currently viewing Kurs Excel średnio zaawansowany

Kurs Excel średnio zaawansowany

Kurs Excel średnio zaawansowany to szkolenie dla doświadczonych użytkowników Excel. Ukierunkowane na utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy. Przede wszystkim jednak pozwoli na poznanie specyficznych rozwiązań, szczególnie przydanych konkretnemu użytkownikowi, dostosowanych do jego wymagań, możliwości i profesji. Nauczy samodzielności w odszukiwaniu bardziej zaawansowanych funkcji ale i szerszego zastosowania opcji. Poziom średnio zaawansowany jest często różnie interpretowany przez uczestników kursów, ponieważ każdorazowo jet dostosowywany do poziomu wiedzy konkretnego użytkownika. Przed przystąpieniem do szkolenia przeprowadzamy rozmowę, precyzującą wymagania, ale też możliwości kursanta.

Kurs Excel średnio zaawansowany prowadzamy w różnych grupach:

  1. indywidualne oferują najszybszą formę nauki Ms Excel. Dzięki temu szkoleniu można przyswoić najwięcej materiału w najkrótszym czasie. Dodatkową zaletą jest najłatwiejsze dopasowywanie treści szkolenia do osoby szkolonej. Najwięcej czasu może być przeznaczone na odpowiadanie na pytania osoby szkolonej. Szkolenia indywidualne są najbardziej obciążającą formą szkoleń z Ms Excel. Dlatego sugerujemy przeprowadzać je w formie dużej ilości krótkich spotkań.
  2. w małych grupach. Są optymalnym połączeniem kosztów i tempa szkolenia. Przy zastosowaniu materiałów, z którymi na co dzień pracują osoby szkolone można osiągnąć wysoki poziom przyswajania wiedzy. Małe grupy mogą być szkolone cały dzień, a dzięki czemu można dość szybko przyswoić materiał.
  3. w dużych grupach. Wymagają większej samodyscypliny od osób szkolonych ale są za to najtańszą formą szkoleń w przeliczeniu na jednego uczestnika. Mogą trwać dość długo, zachowując jednak krótkie przerwy pozwalające utrzymać koncentrację uczestników.

Kurs Excel średnio zaawansowanyKurs Excel średnio zaawansowany – METODA

Nasze szkolenia przeprowadzamy na podstawie przygotowanych przez nas materiałów.  Dzięki temu udaje się osiągnąć znacznie wyższy poziom zrozumienia przedstawianych materiałów. Na każde szkolenie przygotowujemy większą liczbę ćwiczeń jak również przykładów. Przekazywaną wiedzę teoretyczną popieramy praktycznymi zajęciami.


Każdy uczestnik -zależnie od wymagań- otrzyma
spersonalizowany dyplom świadczący o pozytywnym ukończeniu szkolenia
lub zaświadczenie o przejściu pełnego kursu.


Kurs z Excela prowadzimy też weekendowo i popołudniami,
w dobranej do kursanta liczbie godzin.


Zapraszamy na nasze pozostałe kursy: AutocadPhotoshopCorel Mac.

kursy z ExcelaKONTAKT
603377273 – Grzegorz Sobótka

ZAPISY
biuro@kurs-excel.pl

Dodaj komentarz