You are currently viewing Excel Radom

Excel Radom

Excel Radom

Analizując potrzeby rynku w Radomiu, jak w każdym innym mieście nie ulega wątpliwości, że Microsoft Excel jest najpopularniejszym programem biurowym dla wszystkich niemalże branż, wykorzystywanym nie tylko w pracy biurowej. Wiemy, że znajomość arkuszy kalkulacyjnych MS Excel pozwoli Państwu nie tylko ułatwić sobie pracę i przede wszystkim ją przyspieszyć, ale także da możliwość domowe. Takie jak zaplanowanie budżetu i nową organizację kosztów związanych z codziennym życiem.

MS Excel przydaje się w niezliczonej ilości branż, bez względu na piastowane stanowisko pracy.

Poziomy naszych kursów dostosowujemy do potrzeb osób szkolonych. Dla każdego z poziomów ustalany jest uprzednio skrypt, który jest wspólnie omawiany, a materiały szkoleniowe prezentowane i ustalane zgodnie z Państwa potrzebami. W celu weryfikacji obsługi MS Excel osób biorących udział w szkoleniu przeprowadzamy rozmowy bądź krótkie testy pozwalające na poznanie możliwości użytkowników, by optymalnie dostosować poziom szkolenia i jego zakres.

Nasze szkolenia Excel Radom dzielą się w poziomach na:

Podstawowe. Które mają na celu zapoznanie się ze środowiskiem MS Excel, oswojenie oraz pokazanie elementarnych funkcji i narzędzi arkuszy kalkulacyjnych.

Średnio-zaawansowane. Pozwalające na poszerzenie swoich umiejętności i wiedzy, będące przeważnie kontynuacją szkolenia podstawowego.

Zaawansowane. Dające możliwość ugruntowania posiadanych już umiejętności oraz zapoznanie się z nowościami i planowanymi zmianami w MS Excel.

Aby spotkać się z Państwa potrzebami przygotowaliśmy różne formy szkoleń. Każda z poniższych form szkolenia jest możliwa dla wybranego przez Państwa poziomu zaawansowania.

Szkolenie indywidualne.  Zakładające naukę „uczeń – instruktor”.

Szkolenie w małych grupach. Dostosowane do potrzeb osób biorących udział w szkoleniu.

Szkolenie w dużych grupach. Najczęściej przeprowadzane w firmach, ze szczególnym naciskiem na zakres materiału codziennej pracy.

Szkolenie w bardzo dużych grupach/wykład. Dla instytucji i dużych firm. Zgodnie z potrzebami grupy szkolonej.

Szkolenie online. Z wykorzystaniem nowych technologii. Praktyczne dzięki współdzieleniu pulpitu i analizę działań przez osobę szkolącą.

Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania i dostosujemy ofertę do Państwa potrzeb.

Zapraszamy, Excel Radom najlepsze szkolenie z Excela.

603377273 – Grzegorz Sobótka

Mail: biuro@kurs-excel.pl

 

Dodaj komentarz