You are currently viewing Plan szkolenia Excel

Plan szkolenia Excel

Microsoft Excel. Aplikacja arkuszy kalkulacyjnych szczególnie przydatna w pracy biurowej, w zawodzie księgowych, jak również we wszystkich branżach gdzie prowadzone są zestawienia, zamówienia, raporty, katalogowanie itp. Excel wykonuje za użytkownika obliczenia, zestawienia przy użyciu odwołań do danych, wykresy aktywne i wiele innych. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa plan szkolenia Excel.

Plan szkolenia Excel

Przed kursem proponujemy rozmowę, na której określimy Państwa wiedzę, wymagania i możliwości. Dobierzemy lub stworzymy najodpowiedniejszy plan szkolenia Excel. Program kursu może być w miarę potrzeb modyfikowany. Nasz plan szkolenia Excel pomaga sprawnie opanować aplikację i poprawia wydajność pracy. Jeśli osoba nie zna swojego przyszłego zakresu pracy – korzystamy ze standardowych programów zajęć. Szkoleniowiec nie tylko pilnuje poprawności wykonywanych przez grupę ćwiczeń, ale też pracuje indywidualnie z kursantem.

Jesteśmy elastyczni terminowo i godzinowo. Kurs z Excela prowadzimy też weekendowo i popołudniami. Sugerujemy zajęcia po 4 h, aby wykorzystać maksymalną koncentrację kursantów.

Miejscem szkoleń jest nasza siedziba na Ursynowie, lub siedziba klienta. Możliwe jest szkolenie w uzgodnionej lokalizacji lub online.

Plan szkolenia Excel obejmuje 3 poziomy zaawansowania

Podstawowy zapoznaje z programem, pozwala opanować funkcje niezbędne do prostych zadań, korygowania błędów i przejścia na kolejny poziom.
Średnio-zaawansowany doprecyzowany pod kontem zadań, jakie kursant ma wykonywać np. w pracy. Są to średniej trudności funkcje, pozwalające sprawnie uzyskać przejrzyste wyniki o dużej użyteczności i sprawne korygowanie błędów.
Zaawansowany obejmuje rozbudowane funkcje i metody pracy np. z wykresami interaktywnymi, polami warunkowymi, tabelami, makrami itp. oraz dopracowaną oprawą graficzną, bardzo sprawne poruszanie się po programie dla uzyskania maksymalnej wydajności.

Konsultacje i warsztaty – najczęściej indywidualne, dostosowane do potrzeb kursanta, aktualnego zakresu obowiązków/stanowiska, lub aktualnego projektu.

Każdy z powyższych poziomów możemy przeprowadzić w dogodnym dla Państwa trybie:

Plan szkolenia ExcelIndywidualny. Praca szkoleniowca z jednym kursantem, pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie czasu i umiejętności.
Małe grupy. Ustalony materiał, krótki wykład i ćwiczenia. W miarę możliwości szkoleniowiec może przepracować problemy indywidualnie. Najczęściej w firmach, zgodnie z potrzebami pracowników.
Duże grupy. Dla instytucji państwowych, korporacji i dużych firm. Forma wykładu z dyskusją i pracą w zespołach, oraz rozwiązywaniem najczęstszych problemów.
Online. Bezpośrednie połączenie audio/wideo i współdzielenia pulpitu z użytkownikiem, dzięki czemu kurs cechuje elastyczność i efektywność.


Zapraszamy na pozostałe kursy: AutocadPhotoshopCorel Mac.

kursy z ExcelaKONTAKT:
603377273 – Grzegorz Sobótka
Mail: biuro@kurs-excel.pl

Dodaj komentarz