You are currently viewing Program szkolenia Excel

Program szkolenia Excel

Szkolenia przeprowadzane w tygodniu lub w weekendy


Dostosowanie czasu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta


Szkolenia w godzinach biurowych lub wieczorowo

Program szkolenia Excel podstawowy i program szkolenia excel zaawansowany można znaleźć poniżej:

Program szkolenia EXCEL PODSTAWOWY:

 1. Podstawowe informację o Excelu
  1. Wprowadzenie do Excela
   1. Poruszanie się po arkuszu
   2. Obsługa wstążki
   3. Korzystanie z menu podręcznego
   4. Konfigurowanie paska szybki dostęp
   5. Okna dialogowe
  2. Wprowadzenie danych i ich edycja w Excelu
   1. Typy danych używanych w arkuszu
   2. Wprowadzenie tekstu i wartości do arkusza
   3. Wprowadzanie dat i godzin
   4. Modyfikacja zawartości komórki
   5. Formatowanie Liczb
  3. Podstawowe operacje na arkuszach
   1. Podstawowe zasady pracy z arkuszami
   2. Określanie widoku arkusza
   3. Praca z wierszami i kolumnami
  4. Komórki i obszary komórek
   1. Komórki a obszary komórek
   2. Kopiowanie i przenoszenie obszarów
   3. Nadawanie nazw obszarom
   4. Dodawanie komentarzy do komórek
  5. Tabele
   1. Czym jest tabela
   2. Tworzenie tabeli
   3. Zmiana wyglądu tabeli
   4. Praca z tabelami
  6. Formatowanie Arkusza
   1. Narzędzia służące do formatowanie
  1. Zmiana wyrównania tekstu
  2. Kolory i cieniowanie
  3. Obramowanie i krawędzie
  4. Wykorzystanie malarza formatów
 1. Formuły i funkcję
  1. Wprowadzenie do formuł i funkcji
   1. Podstawowe informacje o formułach
   2. Wprowadzanie formuł do arkusza
   3. Edytowanie formuł
   4. Odwoływanie się do komórek w formułach
   5. Poprawianie typowych błędów w formułach
   6. Zaawansowane techniki nadawania nazw
   7. Wskazówki dotyczące formuł
  2. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
   1. Wprowadzenie dotyczące tekstu w arkuszu kalkulacyjnym
   2. Funkcje tekstowe
   3. Zaawansowane formuły tekstowe
  3. Data i czas
   1. W jaki sposób Excel interpretuje czas i daty
   2. Funkcję związane z datami
   3. Funkcje związane z jednostkami czasu
  4. Tworzenie formuł matematycznych
   1. Zliczanie i sumowanie komórek arkusza
   2. Podstawowe formuły zliczające
   3. Zaawansowane formuły zliczające
   4. Formuły sumujące
   5. Sumy warunkowe z jednym kryterium
   6. Sumy Warunkowe z wieloma kryteriami

Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY:

 1. Zarządzanie i analizowanie danych
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych i zaawansowane filtrowanie
  • Filtrowanie danych za pomocą wielu kryteriów logicznych (oraz, lub)
  • Narzędzia do analizy danych
 2. Zaawansowane techniki formatowania
  • Czcionka, krawędzie, kolor komórek, krawędzie, dostosowanie formatowania liczby i dat
  • Tabele, style, dostosowanie kolumn, wierszy i komórek.
 3. Praca z czasem i datami w Excelu
  • Opis koncepcji czasu zawartej w Excelu – czas jako liczby
  • Wprowadzanie czasu i dat w Excelu oraz ich formatowanie
  • Operacje na czasie, wykorzystanie funkcji dotyczących czasu
 4. Praca z wykresami w Excelu
  • Wprowadzanie danych oraz ich formatowanie na potrzeby wykresów – tabela danych
  • Wybór odpowiedniego wykresu na potrzeby poszczególnych danych
   • Wykresy kolumnowe poziome i pionowe, wykresy skumulowane i wykresy kołowe
   • Wykresy specjalistyczne, wykresy giełdowe, radarowe, obszarowe oraz giełdowe
  • Edycja wyglądu wykresu, dodawanie elementów oraz zmiany w wyglądzie
 5. Wyszukiwanie danych
  • Wykorzystanie funkcji logicznych: jeżeli, lub, oraz.
  • Wykorzystanie funkcji wyszukaj.poziomo oraz wyszukaj.pionowo
  • Wykorzystanie funkcji wybierz, podaj.pozycję oraz indeks
  • Wykorzystywanie zagnieżdżania funkcji wyszukujących wewnątrz innych funkcji wyszukujących
 6. Funkcję w Excelu
  • Porady dotyczące korzystania z funkcji w narzędziu Excel
  • Wykorzystanie podstawowych funkcji matematycznych oraz ich wariacji logicznych opartych na kryteriach
  • Wykorzystanie funkcji statystycznych, matematycznych oraz tekstowych
 7. Tabele przestawne
  • Tworzenie tabel oraz ich przestawianie
  • Praca z danymi w tabelach przestawnych, sumowanie, sortowanie i filtrowanie danych
  • Dodawania formatowania warunkowego do tabel przestawnych
  • Tworzenie wykresów opartych na tabelach przestawnych
  • Modyfikowanie tabel przestawnych przy użyciu makr
  • Narzędzia analityczne oparte na tabelach przestawnych
 8. Zaawansowane korzystanie z excela 2013
  • Skróty klawiszowe
  • Efektywne wykorzystanie wstążki oraz panelu szybkiego dostępu
  • Analizowanie funkcji w poszukiwaniu powodu błędu

Kurs Excel Kontakt:

W przypadku zainteresowania naszymi kursami zapraszamy do kontaktu. Proszę napisać jak najwięcej o swoim poziomie oraz o Państwa dostępności (terminy).

Kurs Excel kontakt:

Telefon:

603377273 – Grzegorz Sobótka

Mail: biuro@kurs-excel.pl

Dodaj komentarz