You are currently viewing Excel oferta

Excel oferta

Excel oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę. Poniżej przedstawiamy ofertę Excel.

  1. Ze względu na stopień zaawansowania.

  • Szkolenie podstawowe. Stopień najważniejszy. Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcjonalności. Skierowane dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności korzystania z MS Excel głównie w pracy biurowej, a także na potrzeby własne. Program szkolenia dostosowany również dla osób, które nie posiadają doświadczenia w środowisku MS Excel.
  • Szkolenie średnio-zaawansowane. Stopień bazowy. Szkolenie planowane jest wokół funkcji, narzędzi i zagadnień dla osób, które posiadają już doświadczenie w obsłudze arkusza kalkulacyjnego. Przewidziana jest weryfikacja wiedzy uczestników szkolenia z zakresu podstawowego, by optymalnie dostosować plan szkolenia. Oferta skierowana także do osób, które przez pewien czas nie miały do czynienia z MS Excel i pragną odświeżyć swoją wiedzę, a także dostosować ją do nowych wersji środowiska MS Excel.
  • Szkolenie Zaawansowane. Stopień kluczowy. Szkolenie planowane w celu ugruntowania wiedzy z zakresu arkusza kalkulacyjnego, a także rozbudowania umiejętności o planowane nowości i ukryte możliwości środowiska MS Excel. Szkolenie dla wszystkich Tych, którzy chcą zdobyć profesjonalne umiejętności korzystania z MS Excel.
  1. Ze względu na formę szkolenia.

  • Szkolenia indywidualne. Zalecane dla każdego stopnia zaawansowania. Zgodnie w wolą klienta ustalana jest czas trwania oraz plan szkolenia. A także miejsce, gdzie szkolenie może się odbyć. Ilość i długość spotkań ustala klient. Szkolenie charakteryzujące się najwyższą skutecznością ze względu na pracę indywidualną.
  • Szkolenia małych grup. Dostosowane dla każdego stopnia zaawansowania. Plan obejmuje zgodnie ze stopniem zaawansowania optymalne narzędzia i funkcjonalności MS Excel. Szkolenie zalecane dla małych firm i oddziałów instytucji, chcących rozwijać swoje możliwości, a także optymalizować czas pracy w środowisku MS Excel.
  • Szkolenia dużych grup. Możliwości dla każdego stopnia zaawansowania. Zakres szkolenia ustalany zgodnie z potrzebami klienta, firmy lub instytucji. Dostosowany do potrzeb pracy danej grupy. Przewidziane przykłady z pracy i obszarów pracy danej grupy w celu doskonalenia i rozszerzania umiejętności z zakresu MS Excel.
  • Szkolenia dużych grup/wykłady. Dopasowane dla każdego stopnia zaawansowania. Tematyka i problematyka szkolenia ustalana zgodnie z potrzebami grupy szkolonej. Możliwość przygotowania programu zgodnie z zakresem pracy. Przeznaczone najchętniej dla dużych firm i instytucji.
  • Szkolenia w formie online. Dla każdego stopnia zaawansowania, a także dla każdej formy szkolenia. Uwzględniające możliwości każdego zakresu jak i kształtu szkolenia.

Excel oferta

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

603377273 – Grzegorz Sobótka

Mail: biuro@kurs-excel.pl

 

Dodaj komentarz