Z nami nauka programu Excel jest łatwiejsza i skuteczniejsza! Mamy bogate doświadczenie w pracy z kursantami o najróżniejszych wymaganiach, poziomach zaawansowania i możliwościach.

Excel to jeden z najpopularniejszych programów biurowych, a jego możliwości przewyższają inne arkusze kalkulacyjne. Wyręcza on w czasochłonnych i skomplikowanych działaniach, jednocześnie oferując efekty atrakcyjne wizualnie i czytelnie ujęte. Aby swobodnie wykorzystać narzędzia, konieczna jest nauka programu Excel i obsługi Excela dostosowana do poziomu kursanta. My uczymy Excela krok po kroku.

Ofertę kierujemy do tych, którzy chcą  nauczyć się obsługiwać program Excel, jak też tych którzy potrzebują podnieść swoje kwalifikacje, lub uzyskać poziom profesjonalny w konkretnym zagadnieniu. Przekazujemy przydatną i usystematyzowaną wiedzę, następnie utrwalamy ćwiczeniami, w których kursant ma dużą swobodę w doborze tematyki. Uczymy też na zagadnieniach branżowych lub własnych projektach kursanta. W ten sposób, bardziej zaawansowana wiedza przyswajana jest w naturalny sposób. Program na warsztaty z Excela i na kurs Excela dobieramy na podstawie wcześniejszej rozmowy. Dlatego kurs z Excela pomaga sprawnie opanować program i poprawia wydajność pracy. Szkoleniowiec pilnuje poprawności wykonywanych ćwiczeń, ale też pracuje indywidualnie z kursantem. Pod koniec szkolenia jest możliwość uzyskania certyfikatu – po pomyślnym zdaniu testu. Jeśli certyfikat nie jest potrzebny – możemy wydać zaświadczenie o przebyciu kursu.

Kurs MS Excel – Jaki poziom i zakres będzie odpowiedni?Nauka programu Excel

  1. Podstawowy zapoznaje z programem i środowiskiem pracy. Pozwala też opanować funkcje niezbędne do prostych zadań i do przejścia na kolejny poziom.
  2. Średnio-zaawansowany doprecyzowany pod kontem zadań, jakie kursant ma wykonywać np. w pracy. Są to średniej trudności funkcje i też pozwalające sprawnie uzyskać przejrzyste wyniki o dużej użyteczności i sprawne korygowanie błędów.
  3. Zaawansowany obejmuje rozbudowane funkcje i metody pracy np. z wykresami interaktywnymi, polami warunkowymi, itp. oraz dopracowaną oprawą graficzną, unikanie błędów, bardzo sprawne poruszanie się po programie dla uzyskania maksymalnej wydajności pracy.

Zajęcia prowadzimy w grupach lub indywidualnie. W siedzibie naszej firmy, lub u klienta.
Szkolimy też weekendowo i popołudniami, w dobranej do kursanta liczbie godzin.