Warsztaty z Excela

Niewątpliwie kursy z Excela są jedną z najdynamiczniej rozwijających form szkoleń komputerowych, a także biurowychz arkuszy kalkulacyjnych. Przede wszystkim koncentrują się na poszerzaniu umiejętności specjalizacyjnych i omawianiu zagadnień z zakresu interesującego kursanta. Dlatego zajęcia są szczególnie ciekawe dla słuchaczy. Zwłaszcza przeprowadzane w niewielkich grupach, np. dla zespołu analityków lub indywidualnie. Są one kontynuacją, a zarazem rozwinięciem standardowych szkoleń z Excela. Ogromną zaletą jaką mają warsztaty z Excela jest możliwość zastosowania ich jako elementu integralnego kursów standardowych oraz przeprowadzenia jako osobne zajęcia tematyczne.

Jak wyglądają warsztaty z Excela u S Partners?

Warsztaty Excel prowadzone są przez najbardziej doświadczonych z naszych instruktorów - jeśli warsztaty z Excela traktować jako odrębny całościowy kurs tematyczny. Warsztaty wplatane w zajęcia standardowe prowadzą instruktorzy z danego poziomu szkolenia, dostosowując warsztatowe części kursu Excel do potrzeb i bieżącego planu szkolenia. Kolejną zaletą takiej formy szkoleń jest możliwość zastosowania warsztatów dla każdego poziomu kursów: od kursu Excel podstawowego, przez poziom średnio-zaawansowanyExcel dla zaawansowanych, po klasę master. Ponadto wszelkie kursy kierowane do konkretnych grup zawodowych, jak Excel dla księgowych, dla analityków, dla uczniów i studentów - wszystkie mają możliwość dodatkowych zajęć właśnie w postaci jaką są warsztaty Excel. Co więcej, wszechstronność tej formy kursu dotyczy również lokalizacji i trybu. I wreszcie mogą być prowadzone zarówno osobiście np. w naszej sali szkoleniowej, lub w trybie on-line. Oczywiście najpierw omawiamy z kursantem listę interesujących go tematów.

Koszyści jakie dają nasze warsztaty z Excela

  • Przede wszystkim - mocno spersonalizowany tok szkolenia
  • Możliwość pracy na materiałach kursanta
  • Bieżące konsultacje z prowadzącym kurs
  • Możliwość realizacji zadań skzolnych, zawodowych z pomocą instruktora
  • Zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce
  • Uzupełnienie wiedzy, jak również opracowanie rozwiązań pod kątem przyszłej pracy z Excelem
  • Usystematyzowana i przydatna wiedza specjalistyczna
  • Certyfikat lub zaświadczenie o przebyciu szkolenia
Warsztaty z Excela

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminowo, szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy nasze pozostała kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook