Jednoczesna praca użytkowników Excel Online

Jednoczesna praca użytkowników Excel Online

Excel Online jest bardzo wszechstronnym programem, które udostępnia większość funkcjonalności wersji stacjonarnej, jednak w ramach pakietu Office. Dodaje również kilka funkcji powiązanych z chmurą. Te są powodem, dla któego Office online, pomimo swoich ograniczeń, jest bardzo popularny wśród użytkowników. Jednak zdarza się, że jednoczesna praca użytkowników Excel Online powoduje problemy.Jedną z funkcji jest udostępnianie dokumentu. Użytkownicy używają tej funkcji głównie, aby pokazać innym swoją pracę lub wspólnie ją edytować. Niestety, zgodnie z powiedzeniem "każdy kij ma dwa końce", także ten ma swoje wady.
Podczas pracy przy dokumencie kilku osób na raz, czasami dochodzimy do momentu, gdy praca jednego użytkownika jest nadpisywana przez drugiego. Dlaczego tak się dzieje? Jest to związane ze strukturą działania autozapisywania edytowanego pliku.

Autozapis w Excel Online

Jak wygląda kwestia autozapisu, gdy ma miejsce jednoczesna praca użytkowników Excel Online?Jeżeli plik edytują minimum dwie osoby i pracują one w tym samym miejscu, to praca jednej osoby będzie nadpisana przez drugą. Jest to spowodowane tym, że do autozapisu dochodzi wtedy kiedy dana osoba kończy edycję w tym miejscu. Jeżeli mamy dwie osoby pracujące w tym samym polu to zmiany, które będą wprowadzone przez ostatnią osobę, która edytowała ten dokument/arkusz, będzie zapisana przez system autozapisu.

Przykład działania systemu w nagraniu po prawej stronie.

Jednoczensa praca użytkowników Excel Online na przykładzie

Taką sytuację widzimy idealnie pokazaną w przykładzie. W Excelu online z lewej strony widzimy użytkownika wpisującego wyraz "Warszawa". W Excelu online z prawej strony, w tym samym polu inny użytkownik wpisał wyraz "Polska", ale zrobił to chwilę później. Gdy przeszedł do innej komórki (zakończył edycję komórki), to wyraz "Polska" pojawił się w obu arkuszach. Jest to właśnie spowodowane tym, że prawy Excel jako ostatni edytował komórkę. Więcej na temat Excelowych sztuczek i rozwiązań znajdziecie na naszym kanale YT. Zapraszamy też do innych artykułów o Excelu np. błędna suma w Excelu.