Wykres Gantta w Excel

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Wykres Gantta w Excel to narzędzie wizualizacji planowania projektu, które pokazuje zadania i ich harmonogramy w postaci graficznej. Poszczególne zadania są przedstawione jako pionowe paski na osi czasu. Wykres Gantta jest często używany do planowania, koordynacji i monitorowania postępu projektu. Pomaga w łatwym i szybkim zrozumieniu, które zadania są wykonywane i kiedy, a także wykrywaniu potencjalnych konfliktów terminów.

Inne Zastosowania

Oprócz planowania projektów, wykres Gantta może być również używany do planowania i monitorowania działań w różnych dziedzinach, takich jak produkcja, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi czy nauka. Może być również stosowany w przypadku planowania zadań indywidualnych, takich jak przygotowanie do egzaminu czy przygotowanie prezentacji. Dzięki swojej prostocie i czytelności, wykres Gantta jest łatwym do zrozumienia narzędziem, które pozwala na lepsze zrozumienie skomplikowanych procesów i działań.

Wykres Gantta w Excel
Jak używać Excela?

Jak utworzyć wykres Gantta w Excel?

  1. Przygotuj dane w arkuszu kalkulacyjnym zawierające nazwy zadań, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz inne potrzebne informacje.
  2. Zaznacz dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia zadań, a następnie kliknij na zakładkę "Wstawianie" -> Polecane Wykresy
  3. Z listy wykresów wybieramy "Słupkowy Skumulowany"
  4. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasze zadania i wybieramy "Formatuj oś", jeżeli zachodzi taka potrzeba możemy wybrac opcję "Kategorie w kolejności odwrotnej"
  5. Zaznaczamy obszar wykresu odpowiadający za wizualizacje danych i klikamy w niego prawym przycikiem myszy wybierając opcję "Zaznacz dane"
  6. Zamieniamy kolejnością nasze serie danych i zamykamy okno
  7. Zaznaczamy pierwsza serie danych i za pomoca prawego przysku myszy wybieramy "Formatuj serie danych"
  8. Prrzechodzimy do "Wypełnianie i linia" a następnie w "Wypłenienie" wybieramy opcje Brak Wypełneinia"

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.