fbpx
Menu Zamknij

Sub UkryjWszyskieBezAktywnego()

Dim ws As Worksheet

For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets

If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then ws.Visible = xlSheetHidden

Next ws

End Sub

png-transparent-computer-icons-finance-drawing-hide-logo-smiley-глаз-icon
excelszkolenie.pl wyszukaj pionowo

Sub OdkryjWszystkieArkusze()

Dim ws As Worksheet

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets

ws.Visible = xlSheetVisibleNext ws

End Sub

Sub

SortujAlfabetycznie()

Application.ScreenUpdating = False

Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer

ShCount = Sheets.CountFor i = 1 To ShCount - 1

For j = i + 1 To ShCount

If Sheets(j).Name < Sheets(i).Name Then

Sheets(j).Move before:=Sheets(i)

End If

Next j

Next i

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Sort_both.svg
155629

Sub

ZablokujWszystkieArkusze()

Dim ws As Worksheet

Dim password As String

password = "Test123" 'zamień  Test123 swoim hasłem

For Each ws In Worksheets

ws.Protect password:=password

Next wsE

nd Sub

Sub

OdblokujWszyskieArkusze()

Dim ws As Worksheet

Dim password As String

password = "Test123" 'pamiętaj ! jeśli zmieniłeś hasło w poprzednim makrze to wpisz tutaj to samo hasło

For Each ws In Worksheets

ws.Unprotect password:=password

Next ws

End Sub

36018
462210

Sub

ZapiszPlikZData()

Dim timestamp As String

timestamp = Format(Date, "dd-mm-yyyy") & "_" & Format(Time, "hh-ss")

ThisWorkbook.SaveAs "C:UsersUsernameDesktopWorkbookName" & timestamp

End Sub