Czy wiesz, że program Excel może wygenerować wiele różnych rozszerzeń plików. Jest to związane z działaniem. Czy potrafisz rozróżnić rozszerzenia plików MS Excel?

Exel szkolenie

If (jeżeli) to bardzo często stosowana instrukcja warunkowa. Nie ma języka, który by nie miał tej instrukcji. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie jednego bądź drugiego kodu w zależności od spełnienie warunku. Zawsze wykonywany jest tylko jeden kod, który przypisany jest gdy warunek jest spełniony lub drugi kod gdy warunek jest fałszywy.

22