fbpx
Menu Zamknij

Programować można w wielu językach. Pisząc program można zaobserwować pewne podobieństwa między językami. Wiele podstawowych komend jest podobnych i w różnych językach różnią się jedynie szczegółami.

Zatem ucząc się programować w jakimś języku dobrze jest zwracać uwagę na:

  • Składnie
  • Podstawowe konstrukcje
  • Znać charakterystyczne rzeczy dla danego języka

Przykład różnych programów w kilku językach:

 

 double obliczMaksymalnyKredyt(Konto konto) {

          double kredyt = 3 * sredniePobory(konto, 12);

          if (bylDebet(konto, 3) && (kredyt > 5000.00)) {

kredyt = 5000.00;

} return kredyt;

}

// Powitanie.java

public class Powitanie {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Witaj świecie!");

}

}

 

14485179234_803e4a0f08_w
723px-The_C_Programming_Language_logo.svg

int suma (int a, int b);

int main (void){

int a = 5;

int b = 3;

int wynik = suma(a,b);

print(“%d = “%d” + “%d” ”,wynik,a,b);

}

 

int suma(int a, int b){

a = 1;

b = 2;

return a + b ;

}

$plik = 'plik.txt';

open(PLIK1, $plik) or die "Nie można czytać pliku '$plik': $! ";

$i=0;

while(<PLIK1>)

{

@linijki[$i] =$_;

$i++;

}

close PLIK1;

 

chop (@linijki);

#$lancuch = join (" ",@linijki);

#@tab1 = split(/ /, $lancuch);

 

 

#print "=======cała tablica=============== n";

#foreach $zmienna (@tab1){

#             print " $zmienna n";

#}

#print "================================== n";

 

$i=0;

foreach $zmienna1 (@linijki) {

if($zmienna1=~m/d{2}sd{3}-d{2}-d{2}/){

#print "(+48) $zmienna1 n";

@posortuj[$i] = "(+48) $zmienna1";

$i++;

}

}

print "==================================n";

print "Znaleziono $i numerow telefonow";

print "n";

 

#print "=======sortowanie================= n";

@posortowane = sort @posortuj;

 

#print "=======wynik sortowania=========================== n";

$starykierunkowy = 0;

foreach $zmienna1 (@posortowane) {

$kierunkowy = substr($zmienna1,6,2);

if ($starykierunkowy ne $kierunkowy){

print "n";

#print "n";

print "====================== n";

print "Numer kierunkowy - $kierunkowy n";

print "====================== n";

$starykierunkowy = $kierunkowy;

#$kierunkowy = 0;

}

print "$zmienna1 n";

}

Szkolenie Excel online

Sub PageBreaks()
Dim number, x As Byte
ActiveSheet.ResetAllPageBreaks
number = InputBox("Type the number", "no", 10)
Range("A1").Select
For x = 1 To 100 Step number
Range("A" & x + number).Select
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=ActiveCell
Next
End Sub