Pobieranie danych z innych źródeł

Niekiedy spotykamy się z sytuacją, gdzie potrzebujemy pobrać dane z innych arkuszy do nowego, aby prowadzić dalsze operacje na wyżej wymienionych zakresach. W tym artykule pokażemy w jaki sposób importować dane z innych źródeł

  1. Przechodzimy do karty "Dane"
  2. W grupie "Pobieranie i przekształcanie danych" wybieramy opcje "pobierz dane"
  3. Wybieramy z jakiego źródła chcemy pobrać dane
  4. Wybieramy plik, z którego chcemy pobrać dane
Dodawanie kart i narzędzi do wstążki
Przeksztalcanie

Po wybraniu źródła, Excel otworzy nam okno, w którym po lewej stronie pojawi się nasz skoroszyt, z którego będziemy pobierać dane wraz z nazwą oraz wszystkimi arkuszami znajdującymi się w nim. Musimy wybrać z którego arkusza chcemy pobrać dane.  Dostajemy możliwość wyboru co chcemy zrobić dalej z naszymi importowanymi danymi:

  1. Załaduj plik - zostanie wstawiony do naszego arkusza tak jak pokazuje podgląd
  2. Przekształć dane - zostanie otwarte okno Power Query w którym będziemy mogli przekształcić dane, które chcemy wstawić.

Po imporcie dane zostaną wstawione do naszego arkusza w postaci tabeli. Po prawej stronie pojawi się okno "Zapytania i połączenia" Gdzie będziemy mieli wyświetlony źródłowy arkusz, jeżeli będziemy nanosili na nim zmiany, otrzymujemy przycisk odświeżania, dzięki któremu będziemy mogli uaktualnić nasze zaimportowane dane

Odświerzanie

Excel Pobieranie danych z innych źródeł