fbpx
Menu Zamknij

Jeśli zarejestrujesz makro w celu wykonania określonego zestawu zadań w zakresie w programie Excel, to makro będzie działało wyłącznie na komórki z tego zakresu. Zatem w przypadku dodania wiersza do tego zakresu uruchomienie makra nie spowoduje wykonania procedury w nowym wierszu, a tylko w komórkach należących do określonego zakresu.

 Jeśli planujesz zarejestrowanie długiej sekwencji zadań, lepiej utworzyć mniejsze makra dla poszczególnych etapów zamiast jednego długiego makra.

W makrze nie trzeba rejestrować wyłącznie zadań wykonywanych w programie Excel. Procedura makra może obejmować inne aplikacje pakietu Office oraz wszelkie inne aplikacje obsługujące język VBA. Możesz na przykład zarejestrować makro, w ramach którego najpierw zaktualizujesz tabelę w programie Excel, a następnie otworzysz program Outlook, aby wysłać tę tabelę na wybrany adres e-mail.

Aby przypisać skrót klawiaturowy do uruchomienia makra, w polu klawisz skrótu wpisz dowolną literę, której chcesz użyć w postaci wielkich lub małych liter. Najlepiej używać klawiszy CTRL + SHIFT (wielkie litery), ponieważ klawisz skrótu makra zastępuje dowolny odpowiedni domyślny klawisz skrótu programu Excel, gdy skoroszyt zawierający makro jest otwarty. Jeśli na przykład zostanie użyta kombinacja klawiszy Ctrl + Z (Cofnij), w tym wystąpieniu programu Excel stracisz możliwość jej cofnięcia

Ogólnie rzecz biorąc, zapisujesz makro w lokalizacji aktualnego skoroszytu , ale jeśli chcesz, aby makro było dostępne przy każdym użyciu programu Excel, wybierz pozycję skoroszyt makr osobistych. W przypadku wybrania pozycji Skoroszyt makr osobistych w programie Excel zostanie utworzony (jeśli jeszcze nie istnieje) ukryty skoroszyt makr osobistych (Personal.xlsb), w którym zostanie zapisane makro. 

No to zaczynamy…

Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Zarejestruj makro albo naciśnij klawisze Alt+T+M+R .

Wypełnij wszystkie niezbędne informacje, opis itp. I wciśnij OK. aby rozpocząć rejestrowanie.

Następnie wykonaj akcje które mają zostać zarejestrowane.

Po czym zatrzymaj makro albo na karcie deweloper w grupie kod albo naciśnij klawisze Alt+T+M+R

Makra nie mogą być cofnięte. Przed pierwszym uruchomieniem nagranego makra upewnij się, że skoroszyt został zapisany w miejscu, w którym chcesz uruchomić makro, lub jeszcze lepiej działa na kopii skoroszytu, aby zapobiec niepożądanym zmianom. Jeśli uruchomisz makro i nie będzie to potrzebne, możesz zamknąć skoroszyt bez zapisywania go.

  • Możesz przypisać makro do ikony graficznej, którą dodasz do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.
  • Możesz przypisywać makra do formularzy i kontrolek ActiveX w arkuszu.
  • Możesz też przypisywać makra do obiektu, kształtu lub grafiki