fbpx
Menu Zamknij

Skrót klawiaturowy służacy do otwarcia okna edytora VB w każdym systemie Windows dla  Excela jest Alt + F11 . Natomiast skrót klawiaturowy dla systemu Mac jest następujący:  Opt + F11 Lub Fn + Opt + F11 i jeszcze jedna ważna uwaga:

*Aby uzyskać dostęp do klawiszy funkcyjnych (F1–F12) na pasku Touch Bar komputera MacBook Pro, przytrzymaj klawisz Funkcja (fn) w lewym dolnym rogu klawiatury.

Bardzo przydatna rzecz w edytorze VB to podpowiedzi, i aby je uruchomić należy wybrać kombinację CTRL + Spacja jak to działa opisuje poniższy przykład:

Podpowiedzi dotyczące obiektów. Jeśli w środku procedury podasz nazwę obiektu i otworzysz nawias np. „Range(” wyświetli się podpowiedź z informacją dotyczącą obiektu, który wybrałeś.

aaa
  • Czcionka wyróżniona na czarno to standardowy kod, który będzie wykonywany w VBA
1
  • Czcionka wyróżniona na czerwono oznacza błąd składni
2
  • Czcionka wyróżniona na zielono oznacza komentarze, które są przez program ignorowane. Komentarz rozpoczynamy apostrofem
3
  • Tło podświetlone na szaro oznacza, że wybrany tekst jest gotowy do wycięcia, skopiowania lub przeniesienia do innej lokalizacji
4
  • Tło podświetlone na żółto oznacza miejsce, w którym kod będzie wykonywany lub został zatrzymany ze względu na błąd. Aby zobaczyć wykonywanie programu krok po kroku używamy klawisza F8. Każdorazowe kliknięcie klawisza F8 przenosi nas
5
  • Tło podświetlone na brązowo oznacza „break point”. Po uruchomieniu programu, jego wykonywanie zostanie automatycznie zatrzymane w wierszu, w którym ustawiony został „break point”. Break point można umieścić lub usunąć w dowolnym wierszu kodu, umieszczając kursor na tej linii i klikając klawisz F9.
6
  • Czcionka wyróżniona na niebiesko oznacza słowa kluczowe będące częścią instrukcji wbudowanych VBA
7
7
8

 

Styl102 = vbOKOnly

' Zdefiniowanie przycisków.

Tytuł102 = "Informacja na temat ilości wypełnionych komórek w kolumnie A"

' Wyświetlenie komunikatu.

Odp102 = MsgBox(Kom102, Styl102, Tytuł102)

End Sub

 

Powyższy kod możemy przekleic do edytora i sprawdzić jego działanie.

  • Zielona strzałka po lewej stronie – jeśli wstawimy break point zielona strzałka wskazuje miejsce, w którym program zostanie wznowiony po jego ponownym uruchomieniu.