Blokowanie wierszy i kolumn w Excelu

Excel jest narzędziem, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzać dość skomplikowane procesy na naszych danych, co więcej będziemy mogli te procesy w pewien sposób zautomatyzować. Na przykład Korzystając z funkcji autouzupełniania w przypadku, gdy chcielibyśmy, aby nasza funkcja została zastosowana dla całego zakresu danych, na którym pracujemy. Natomiast aby taką automatyzację wykonać musimy odpowiednio zabezpieczyć naszą formułę, aby pracować dokładnie taki sposób w jaki chcielibyśmy, aby pracowała.

Zaraz po napisaniu odpowiedniej funkcji, którą będziemy chcieli nałożyć na cały zakres danych musimy odpowiednio zabezpieczyć argumenty naszej funkcji, aby przy kopiowaniu naszej funkcji do kolejnych wierszy bądź też kolumn, aby te zachowywały się w taki sposób w jakich potrzebujemy kopiować naszą funkcję. tu z pomocą przychodzi nam blokowanie wierszy i kolumn

Zaraz po napisaniu odpowiedniej funkcji którą będziemy chcieli nałożyć na cały zakres danych musimy odpowiednio zabezpieczyć argumenty naszej funkcji aby przy kopiowaniu naszej funkcji do kolejnych wierszy bądź też kolumn aby te zachowywały się w taki sposób w jakich potrzebujemy kopiować naszą funkcję. tu z pomocą przychodzi nam blokowanie wierszy i kolumn

$
Autodopasowanie w Wordzie

Blokowanie wierszy i kolumn odbywa się za pomocą wstawienia przed odpowiednim argumentem w odpowiednim miejscu funkcji znaku dolara, znak ten będzie powodował blokadę kolumny dla naszego argumentu w zależności od tego w którym miejscu go postawimy. Załóżmy, że mamy argument postaci nazwy komórki E1. jeżeli postawimy znak dolara przed literką e będzie to oznaczało, że blokujemy kolumnę, ergo przy kopiowaniu funkcji w lewo lub w prawo nasz argument nie będzie się przesuwał kolejno kolumnach. jeżeli natomiast postawimy znak dolara przed cyferką 1 będzie to oznaczało, że blokujemy wiersze, więc gdy będziemy kopiować naszą funkcję w górę bądź w dół nasz wiersz nie będzie się zmieniał

Spójrzmy więc na przykład powyżej. Chcielibyśmy policzyć wypłatę o 2,9%. Wprowadzamy więc naszą funkcję nasza funkcja będzie brzmiała następująco podstawa do wypłaty, czyli dane z komórki E2 + podstawę wypłaty, czyli znowu komórka E2 pomnożona przez wartość z komórki E1. naszą formułę naszą wypłatę po podwyżce. Chcielibyśmy teraz za pomocą autouzupełniania wypełnić nasz zakres naszą formuły w taki sposób, aby jednego pracownika została policzona nowa wypłata. chcę wypadku będziemy musieli zablokować pierwszy wiersz. Czemu pierwszy wiersz? Dlatego że będziemy kopiować naszą formułę w dół. Więc o ile chcemy aby następne argumenty które są określane jako nasze wypłata podstawowa przy kopiowaniu opuszczały się w dół czyli dla pana Błażeja Pietrzaka będzie to komórka E2, to dla pani Mileny Kaźmierczak chcielibyśmy aby była to komórka E3 jeżeli skopiujemy naszą Formułę o jeden wiersz w dół i nasz argument E2 nie zostanie zablokowany to po opuszczeniu naszej funkcji o jeden wiersz w dół nasz argument również zostanie zmieniony na ten o jeden w dół czyli E3. no kiedy byśmy aby nasza funkcja zawsze była podniesiona o jedną konkretną wartość wartość w polu i 1 więc musimy zablokować nasz argument i 1 w taki sposób aby po opuszczeniu tej funkcji autouzupełnianiem w dół został z zawsze w pozycji pierwszego wiersza. Aby to osiągnąć musimy postawić znak dolara przed cyferką 1 co spowoduje zablokowanie pierwszego wiersza więc jeżeli będziemy przeciągać naszą formułę w dół nasz argument, z którego będziemy pobierać informacje o ile procent zwiększamy wypłatę pozostanie taki sam

$2