Wypunktowanie w Excelu

Dzisiaj będzie jeden z któtszych materiałów jakie publikujemy i dotyczy to również instruktazu wideo dostepnego na naszym kanale YT. Otóż zajmiemy się tematyką wypunktowania. I nie, niemówimy tym razem o typowym wyliczeniu 1. 2. 3. - czyli w postaci numerowania. Do omawianego wypunktowania przydaje się wiedza o konkretnych numerach znaków w tablicy symboli i skrotów klawiaturowych. W Excelu, podobnie jak w Wordzie, można tworzyć ręczne listy na bazie wypunktowania. Ponadto w jednej i tej samej komórce. Nie ma jednak narzedzia Wypunktowanie tożsamego z Wordowskim, dającego możliwości bezpośredniej edycji i dostosowania własnego zymbolu punktu. A to z prostego powodu, ponieważ Excel jest arkuszem kalkulacyjnym, a nie edytorem tekstu. Narzedziem dedykowanym i stworzonym z myślą o pracy profesjonalnej z tekstem jest właśnie edytor Word. Jeśli jednak potrzebujesz skorzystać z takiego narzędzia możesz wypunktowanie wstawić kilkoma sposobami.

Metody na wypunktowanie w Excelu

Pierwsza z nich, najprostsza jest skrótem klawiaturowym. Warunkiem jest posiadanie w klawiaturze części numerycznej. Czyli tzw. klawiatury numerycznej, umieszczanej po prawej stronie klawiatury. Kombinacja klawiszy [ALT+7] pozwoli na automatyczne wstawienie punktora. Pamiętać należy aby skorzystać z cyfry 7 właśnie z klawiatury numerycznej.

INSTRUKCJA jak wprowadzać wypunktowanie w Excelu?

Wypunktowanie w Excelu

rugi sposób to kolejne dziłania wykonywane w programie Excel:
1. ustaw kursor w docelowej komóce
2. otwórz kartę WSTAIWANIE
3. wybierz z końca wstążki bibliotekę SYMBOLE
4. otworzy się tablica symboli
5. wybierz żądany font, lub skorzystaj z podstawowego
6. odajdź ręcznie punktor, lub wpisz w polu KOD ZNAKU oznaczenie 2022
7. Tablica wyszuka znak punktora i podświetli go
8. Naciśnij klawisz WSTAW
9. Jeśli nie wybierasz kolejnych symboli kliknij klawisz ZAKOŃCZ

Ostatnią metodą, któa zarówno przyspiesza pracę jak i pozwala wyratować się w przypadku braku klawiatury numerycznej to stworzenie własnego makro. O tym jednak w następnym artykule Nagrywanie makra w Excelu.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook