Word Znajdź i zamień

Jednym z popularniejszych wykorzystań Worda jest tworzenie podręcznych baz danych lub - to najpopularniejsze, czyli tworzenie pism. Bywa, ze w takim dokumencie konieczne jest odnajdywanie konkretnych elementów. Służy do tego narzędzie znajdź i zamień. W podstawowym wykorzystaniu odszukuje ono zadany znak lub ciąg znaków w całej treści. Nieco bardziej zaawansowanym wykorzystaniem jest podmienianie konkretnych znaków na inne. Np. anna na duże Anna w całej treści lub pojedynczo. Zaawansowanym wykorzystaniem tego narzędzia jest praca na symbolach wieloznacznych, czy też wyrażeniach powtarzalnych.

Jak używać w Word Znajdź i zamień?

W naszym przykładzie pracujemy z krótką baza danych, jednak chcemy aby to automat za nas wykonywał pracę. Naszym zadaniem, a zarazem założeniem ćwiczenia jest:
odnalezienie ciągów znaków (w tym przypadku fikcyjnych numerów PESEL), zaczynających się od numeracji z przedziału 85-96 włącznie. Jedną ze sprawniejszych i bardziej eleganckich metod jest dwuetapowe określenie przedziałów:
8[5-9][0-9]{9}                                                 9[0-6][0-9]{9}

Plecenie na język ludzki tłumaczy się następująco:
Progrmaie WOrd, odnajdź i podświetl wszystkie ciągi znaków rozpoczynające się znakiem OSIEM, drugim znakiem z przedziału 5-9 i kolejnymi dziewięcoma znakami z przedziału 0-9. Analogicznie dla drugiego zakresu.

Word Znajdź i zamień

To czego należy mieć pełną świadomość to funkcja jaką spełniają tutaj znaki inne niż cyfry i litery. Jeśli korzystamy z rozbudowanych wyszukiwań to polecamy Wordowi aby nie traktował nawiasów, procentów, płotków, gwiazdek, znaków zapytania i innych jako znaku takiego dosłownie. Tutaj każdy taki znak ma swoje znaczenie, czyli jest komendą. Np. {} określa listę dozwolonych do wyszukania znaków np. [0-9], czyli szukanie cyfr z zakresu 0-9. {} oznacza, liczbę wystąpień znaku, np. {9} oznacza, ze oczekujemy w szukanym ciągu znaków 9 znaków.

Word Znajdź i zamień - instrukcja wyszukiwania z symbolami wieloznacznymi

  • Otwórz program lub od razu dokument, z którym chcesz pracować
  • Ustaw dla bezpieczeństwa pracy kursor na początku przeszukiwanego obszaru
  • Wywołaj opcję: „Znajdź i zamień” – możesz to zrobić skrótem klawiaturowym CTRL+H, a następnie przełączyć się na pierwszą zakładkę „ZNAJDŹ”
  • Ustaw parametry wg. grafiki w artykule i poradniku: - użyj polecenia >>WIĘCEJ - ustaw „użyj symboli wieloznacznych” - użyj klawisza „Wyróżnienie po odczycie” - zaznacz opcję „Wyróżnij wszystkie”
  • Mając wpisane polecenie w okienku „Znajdź” kliknij przycisk „Znajdź następny”
Word Znajdź i zamień

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook