Tekst jako kolumny w Excelu

Tekst jako kolumny w Excelu to funkcjonalność w programie Excel, która pozwala na oddzielenie tekstu z jednej komórki na kilka kolumn. Jest to bardzo przydatne, gdy potrzebujesz przeanalizować lub przekształcić dane tekstowe zawarte w jednej komórce. Funkcja ta pozwala na łatwe i szybkie oddzielenie informacji zawartych w jednej komórce na kilka kolumn, takich jak imię, nazwisko, adres, itp. Przykładowo, jeśli masz komórkę zawierającą tekst "Jan Kowalski, ul. Wiśniowa 12, Warszawa", po użyciu tej funkcji dane zostaną rozdzielone na trzy kolumny: "Jan Kowalski", "ul. Wiśniowa 12" i "Warszawa". Funkcja ta może również być używana do przekształcenia danych tekstowych w formacie tabelarycznym, aby ułatwić ich sortowanie i filtrowanie oraz umożliwić dokładniejszą analizę.

Ile trwa nauka Excela na szkoleniu

tekst jako kolumny w Excelu posiada dwa główne typy oddzielania tekstu jako kolumny: Rozdzielany oraz Stała szerokość .

  • Rodzielany wykrywa separator (np. przecinka, tabulatora lub średnika) i rozdziela tekst w wybranej kolumnie na kilka kolumn zgodnie z położeniem separatora.
  • Opcja "Stała szerokość" w funkcji "Tekst jako kolumny" w Excelu oznacza, że każda kolumna po podziale tekstu będzie miała taką samą szerokość. Ta opcja jest używana, gdy dane tekstowe są oddzielone jednakową liczbą spacji lub innych znaków, co oznacza, że każda kolumna po podziale będzie zawierać tekst o jednakowej długości. W takim przypadku opcja "Stała szerokość" pozwala na łatwe i dokładne podzielenie danych tekstowych na kolumny.
test jako kolumny
Tekst jako kolumny 2

Jak uzywać?

  1. Otwórz arkusz Excela i wybierz kolumnę, którą chcesz podzielić na kilka kolumn.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną kolumnę i wybierz "Dane" > "Tekst jako kolumny".
  3. W oknie "Tekst jako kolumny" wybierz separator, który oddziela dane w tekście. Możesz wybrać pomiędzy przecinkiem, tabulatorem, średnikiem lub inną wartością.
  4. Jeśli chcesz użyć opcji "Stała szerokość", zaznacz tę opcję.
  5. Kliknij "OK".
  6. Dane w wybranej kolumnie zostaną podzielone na kilka kolumn zgodnie z wybranym separatorem.

Tekst jako kolumny w Excelu - Przykład

Jeśli masz w kolumnie A następujące dane tekstowe:

A1: Jan Kowalski; Warszawa; Polska A2: Anna Nowak; Kraków; Polska

Po wybraniu opcji "Tekst jako kolumny" z separatorem "średnik" i bez opcji "Stała szerokość", dane zostaną podzielone na trzy kolumny, tj. B, C i D:

B1: Jan Kowalski C1: Warszawa D1: Polska B2: Anna Nowak C2: Kraków D2: Polska

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook