Szkolenie stacjonarne Excel Warszawa

Stacjonarnie - czyli tryb nauki osobiście z instruktorem w określonej lokalizacji. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zdobywanie i utrwalanie wiedzy. A trzeba koniecznie zaznaczyć, że wiadomości z Excela do najłatwiejszych nie należą. Dlatego też, jeśli jesteś zainteresowany kursem Excel, zapraszamy na szkolenie stacjonarne Excel Warszawa i do lektury tego artykułu. Dla porównania - tryb online jest bardzo dobry, a w niektórych przypadkach nawet najlepszy. Są jednak osoby, które zdecydowanie lepiej czują się mając przed sobą trenera osobiście i mogąc z nim wejść w naukową interakcję twarzą w twarz. Jest to tryb nauki do którego jesteśmy zdecydowanie bardziej przyzwyczajeni i leży on w ludzkiej naturze. Tryb mistrz-uczeń dodatkowo motywuje do koncentracji i zapamiętywania wiedzy. NIejedno badanie naukowe stwierdziło, że człowiek uczy się skuteczniej przez kontakt osobisty z uczącym lub inym źródłem wiedzy. Jako doświadczeni szkoleniowcy korzystamy nawet z wielu technik, aby kursantom pomóc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Dlaczego? Ponieważ lubimy uczyć, lubimy pomagać i lubimy patrzeć jak nasi kursanci z uśmiechem korzystają z nowych umiejętności.

Jak wygląda szkolenie stacjonarne Excel Warszawa?

Dysponujemy salą szkoleniową w naszym biurze na warszawskim Ursynowie. Weimy jak lawinowo rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kalkulacji - szkolimy ich. Cesto na umowy stałe z korporacjami.  Przewijają się przez nasze ręce różne działy instytucji pańśtwowych i prywatnych firm, jak również placówek oświatowych. Ponadto skzolenie stacjonarne Excel Warszawa to możliwość przyjechania do klienta do domu, biura, centrum kultury czy też innego wcześniej uzgodnionego miejsca. Naszych trenerów wysyłamy również w Polskę, do centrów konferencyjno-szkoleniowych, do siedzib korporacji itp. Chętnie współpracujemy również przy organizacji szkoleń wyjazdowych na zasadzie integracyjnej dla grup pracowników. Jeśli trzeba przywieziemy również komputery i sprzęt do prowadzenia zajęć.

Szkolenie stacjonarne Excel Warszawa

Programowo obejmuje kompleksową naukę na wybranym poziomie. Uczymy od podstaw, czasem nawet uzupełniając wiedzę z bazowej obsługi komputera, po zaawansowaną wiedzę i triki ułatwiające pracę. Uczymy korzystając z dwóch głównych metod: wykładu i ćwiczeń. Rozwijamy te elementy w sposób adekwatny do potrzeb i sytuacji. Czasem nawet kursanci sami wymyślają instruktorom problemy do rozwiązania i wspólnie opracowujemy wyjście na przyszłość. Zawsze program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursanta lub grupy. Na koniec zachęcamy do podejścia do testu. Na jego podstawie możemy wystawić spersonalizowany certyfikat, co czynimy z nieukrywaną radością w momencie wręczenia.

Podstawa ideowa i korzyści praktyczne

Szkolenia stacjonarne Excel to przede wszystkim komfort kontaktu z instruktorem. Możliwość zadawania pytań, przynoszenia własnych materiałów, jak również możliwość wspólnej pracy nad ręcznymi notatkami. To ostatnie sprawdza się szczególnie przy nauce czterech bardzo podobnych funkcji, gdzie instruktor pomaga tworzyć specjalne notatki. Dodatkowo jakość szkolenia podnosi kontakt wzrokowy. Przy szkoleniach online nie zawsze kursant chce, czy też może się pokazać przed kamerą. Excel online ma właśnie tę zaletę, że możesz posiedzieć w kapciach przy kawie w trakcie nauki. Szkolenia stacjonarne wymagają kontaktu wzrokowego. Instruktor może z nie raz z powodzeniem wychwycić, że coś jest niezrozumiałe, czy wymaga ponownego przećwiczenia. I mówi mu o tym zachowanie, w szczególności mimika kursantów. Również zmęczenie i konieczność zrobienia przerwy dla podtrzymania koncentracji jest łatwo zauważalna przy kontakcie bezpośrednim.