Szkolenie Excel dla finansistów

Pisaliśmy w poprzednim artykule o kursie Excel dla kadrowych. Dziś pociągniemy temat w podobnym duchu, ale w ujęciu działów finansowych. I  mowa tutaj o liczbie mnogiej takich działów, ponieważ z finansami mamy do czynienia w różnych aspektach i w różnych właśnie działach. Jeśli spojrzymy na Excela pod kątem pracy z danymi finansowymi możemy wyróżnić kilka głównych zadań:
- kontorola
- analiza
- raportowanie
- zestawienia
To wszystko są działania, które spotykamy w różnej konfiguracji i z różną częstotliwoąsią. Dlatego szkolenie Excel dla finansistów może być przydatne w takich działach jak:
- finansowy,
- kadrowy,
- biuro rachunkowe/biuro finansowe,
- działy reklam i promocji,
- a wszczególności analzy finansowej.

Jak wygląda nasze szkolenie Excel?

Technicznie i organizacyjnie sprawa jest bardzo prosta. Dysponujemy salą szkoleniową w naszym biurze na warszawskim Ursynowie. Możemy również przyjechać do klienta, do domu, do biura, do centrum kultury w gminie i innego wcześniej uzgodnionego miejsca. Naszych trenerów wysyłamy również w Polskę, do centrów konferencyjno-szkoleniowych, do siedzib korporacji itp. Chętnie współpracujemy również przy organizacji szkoleń wyjazdowych na zasadzie integracyjnej dla grup pracowników. Jeśli trzeba przywieziemy również komputery i sprzęt do prowadzenia zajęć, np. rzutnik, tablicę magnetyczną. I oczywiście również materiały szkoleniowe: skrypt dopasowany indywidualnie do Państwa potrzeb, prezentacje, poradniki video, materiały cyfrowe i inne.

Krótka charakterystyka pracy Excela w finansach

Pracownik działu finansów musi być przygotowany do pracy z przede wszystkim z dużymi bazami danych. To również kwestia udostępniania danych, importowania danych do których nie ma bezpośredniego dostępu a już na pewno nie ma mowy o ich bezpośredniej edycji. Jak sobie poradzić w takich sytuacjach uczą nasi trenerzy z poziomu zaawansowanego i na warsztatach z Excela. Działy finansowe to przede wszystkim zestawienia i analizy. Pracownicy powinni umieć również stworzyć własne dokumenty kierowane do współpracowników, czy też przełożonych. Często są to fragmenty arkuszy, a czasami kilka aktywnych arkuszy jednocześnie. Praca finansistów jest pracą stresującą a jednocześnie bardzo precyzyjną i odpowiedzialną. Mamy tutaj również do czynienia z pewną wymuszą monotonnością, która usypia czujność na błędy. Nie mniej jeśli nie pojawiają się błędy to owa monotonia jest oznaką prawidłowości wykonywanej pracy.

Szkolenie Excel dla finansistów

Nasze szkolenie Excel dla finansistów wszystkie te aspekty bierze pod uwagę. Podobnie jak kwestię kompleksowej pracy z danymi. Szkoląc duże przedsiębiorstwa oraz korporacje znam od podszewki warunki pracy finansistów i staramy się tak prowadzić zajęcia, aby kursantów dodatkowo nie stresować i przekazać całą wiedze jaką dysponujemy, a któa może być przydatna w pracy.

Zalety jakie daje szkolenie Excel dla finansistów

  • Optymalizacja czasu pracy
  • Redukcja błędów (przy poprawnym korzystaniu z programu)
  • Większa przejrzystość finansów
  • Redukcja kosztów, np. prowadzenia księgowości przez firmę zewnętrzną
  • Sprawniejsza kontrola aspektów prowadzenia firmy, takich jak kilomentówka, urlopy, badania pracownicze
  • Usprawnienie pracy księgowości, recepcji, działu kadr, logistyki, zaopatrzenia itd.
    udostępnianie i ochrona dokumentu, dodatkowo biorąc pod uwagę indywidualne wymogi bezpieczeństwa w danej firmie
  • podsumowanie i rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej grupy
  • test końcowy (OPCJONALNIE) oraz wręczenie certyfikatu