Jeżeli w Excelu

Funkcja Jeżeli w Excelu jest nazywana przez niektórych jako funkcja klucz. Ta funkcja logiczna pozwala nam sprawdzić pewien warunek (test logiczny) i w zależności od wyniku testu logicznego wyświetlić określoną przez nas wartość gdy warunek zostanie spełniony, lub nie.

Funkcja składa się z 3 argumentów i jej składnia wygląda następująco”

=JEŻELI(test_logiczny;[wartość_jeżeli_prawda];[wartość_jeżeli_fałsz])

Pierwszy z argumentów funkcji Jeżeli w Excelu

Test logiczny będzie argumentem sprawdzającym czy warunek został spełniony, wg wyniku, który otrzymamy w wyniku rozwiązania testu logicznego determinować będziemy wartości dla prawdy oraz dla fałszu.  Nasz warunek może być prostym działaniem matematycznym np. A3>A5 (czy wartość znajdująca się w komórce A3 jest większa niż wartość znajdująca się w komórce A5?) lub A3+B4-20=C5 (czy wartość suma wartości w komórkach A3 i B4 pomniejszona o 20 jest równa wartości w komórce C5?), lub może być również inną funkcją np. lub(A5<>91;A5>=9) (Wartość w komórce jest różna niż 91 LUB wartość w komórce A5 jest większa lub równa 9).

excel-5963669_1280
Jezeli w Excelu

Argument drugi oraz trzeci

Drugim argumentem jest wartość jeżeli prawda. Wartość jeżeli prawda to wartość, która zostanie wyświetlona jeżeli nasz w warunek w teście logicznym został spełniony.

Ostatnim argumentem jest wartość jeżeli fałsz. Ta wartość wyświetlana będzie jeżeli warunek w naszym teście logicznym nie zostanie spełniona.

Znając założenia funkcji przećwiczmy ją na prostym przykładzie:

Przykład

W tym przykładzie będziemy determinować czy klient będzie uiszczał 2%-owy podatek transportowy dla zamówienia złożonego przez klienta. Założenie jest następujące – jeżeli koszt zamówienia przekracza 1500 zł podatek nie jest nakładany – ergo wynosi 0%, jeżeli zaś koszt jest niższy niż 1500 zł, naliczony zostanie podatek w wysokości 2% ceny zamówienia.

Tak więc nasz test logiczny wyglądał będzie w następujący sposób: F3>1500

Dzięki temu będziemy w stanie sprawdzić czy wartości w komórce F3 (koszt zamówienia dla klienta BGP) przekracza 1500 zł

Kolejnym argumentem, który będziemy wypełniać będzie argument dla prawdy – jeżeli w komórce F3 wartość przekracza 1500 chcieli byśmy aby pokazywało nam wartość zero, możemy to uzyskać wpisując po prostu 0%, co będzie zgodne z prawdą gdyż podatek nie zostanie naliczony

Ostatnim argumentem jest argument jeżeli warunek nie został spełniony – jeżeli w komórce F3  wartość nie przekracza 1500 zł, chcielibyśmy aby wyświetliło nam wartość 2%, wystarczy więc w miejsce argumentu wpisać 2%

A więc nasza Funkcja finalnie wyglądała będzie następująco:

2

Po zastosowaniu naszej Funkcji nasza tabela powinna wyglądać w następujący sposób:

Gotowe

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook