Jak wyodrębnić rok z daty? W Excelu? Tak!

Excel to program, który od lat pomaga w pracy wielu osobom. Jedną z najgłębiej osadzonych operacji w Excelu są działąnia na datach. Często Excel samodzielnie po wprowadzeniu daty zmienia jej format na "DATA" nawet o tym nie informując. Dziś artykuł opart na pytaniu z naszego niedawnego szkolenia. Czyli jak wyodrębnić rok z daty? Kwestia dotyczy wyodrębnienia wyłącznie roku z pełnej daty, gdzie nie możemy zmienić formatu daty na format tekstowy, gdyż z formatu datowego korzystają inne funkcje w skoroszycie. KOnieczność wyodrębnienia roku wynikała z potrzeby wyfiltrowania konkretnych umów zawartych w danym roku na przestrzeni wielu lat.

Pierwsze rozwiązanie jakie przychodzi na myśl to funkcja =PRAWY, ponieważ zwykle daty zapisuje się w formacie dzień-miesiąc-rok. Czyli interesują nas 4 znaki od prawej: 06.03.2024. Dlatego właśnie =prawy. Ale bywa, że zaczynamy od roku, wtedy zatem funkcja LEWY. Problem tkwił w tym, że obie funkcje pracują z tekstem, a nie z formatem datowym. i wtedy zwracały inną, ale też datę.

Rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji TEKST. Instrukcja poniżej.

 

Jak wyodrębnić rok z datyw Excelu SKUTECZNIE?

Aby wyodrębnić z daty 06.03.2024 wyłącznie rok użyj funkcji =TEKST(adres_komórki;"format")
Np. data zawarta w komórce I5, w formacie 06.03.2024, a zatem funkcja =TEKST(I5;"rrrr"). Funkcja zwróci wynik 2024.

Jak wyodrębnić rok z daty?
https://youtu.be/RztgZ_Wu_B0

Jak wyodrębnić rok z daty w Excelu - INSTRUKCJA

 • ROZPOCZNIJ wpisywanie formuły od =TEKST(
 • dalej PODAJ adres komórki, zawierającej datę. Możesz po prostu kliknąć w wybraną komórkę.
 • WPISZ ; aby oddzielić argumenty
 • PODAJ format daty, czyli jej fragment, który chcesz wyodrębnić:. W tym przypadku rok, a więc cztery litery r zamknięte w cudzysłów: "rrrr".
 • ZATWIERDŻ klawiszem ENTER

Ramowy podstawowy program szkolenia z Excela

 • wprowadzenie w środowisko pracy
 • nawigacja i interfejs
 • dostosowywanie programu
 • formatowania
 • praca z tekstem, obiektami i komórkami
 • narzędzia i opcje
 • praca w zespole, ochrona, udostępnianie i eksport
 • udostępnianie i ochrona dokmentu
 • formuły i reguły
 • tabele zwykłe i przestawne, jak również wykresy
 • import danych i praca z innymi aplikacjami Office
 • druk i archwizacja arkuszy
 • praca z tekstem, obiektami i komórkami
 • narzędzia i opcje
 • podsumowanie i rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej grupy
 • test końcowy (OPCJONALNIE) oraz wręczenie certyfikatu

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook