Jak stworzyć ankietę w Wordzie - INSTRUKCJE

Ankieta jest rodzajem formularza, jego wyniki można potem analizować w programie Excel, np. zliczając odpowiedzi, czy też wyprowadzając średnią z wartości podanych jako odpowiedzi. Taki typ dokumentu można z łatwością stworzyć w Wordzie, znając trzy podstawowe narzędzia. Oczywiście narzędzi i ich opcji w Edytorze tekstu jest istotnie więcej. Tutaj przedstawiamy te z nich, które pozwolą stworzyć podstawową, czytelną oraz wygodną ankietę. Mowa tutaj o:
- polach wyboru
- polach do wpisania własnej odpowiedzi respondenta
- modyfikacji polecenia do pola odpowiedzi

Na poznanie i nauczenie się pozostałych narzędzi zapraszamy na szkolenie z pakietu Office lub tematycznego szkolenia z MS Word. Instruktaż wideo znajdziesz pod koniec artykułu oraz na naszym kanale YT. Tworzenie ankiet w Wordzie nie jest skomplikowane. Najpierw oczywiście zaczynamy od wpisania treści, objaśnień, instrukcji, pytań i odpowiedzi. Należy to wszystko uporządkować. Następnie można zacząć wstawiać elementy pól.
Aby stworzyć ankietę (lub inny formularz) zawierającą odpowiedzi do wyboru oraz pola do wpisania własnej odpowiedzi respondenta będziemy korzystać z karty DEVELOPER. Karta ta z zasady jest ukryta w pasku menu. Aby ją wyświetlić należy dostosować pasek narzędzi - INSTRUKCJA w artykule JAK URUCHOMIĆ KARTĘ DEWELOPER W WORDZIE? Do przygotowanych już odpowiedzi, jak również przed ich wpisanie, można dodać pola wyboru. Są to takie elementy graficzne, któe reagują zaznaczeniem się na kliknięcie myszą lub użycie spacji na klaiwaturze.

Jak stworzyć ankietę w Wordzie - INSTRUKCJE

Pola wyboru, czyli popularne "checkboxy"

 • USTAW kursor w miejscu wstawienia pola wyboru
 • OTWÓRZ kartę DEWELOPER
 • ODNAJDŹ grupę FORMANTY - mniej więcej po środku paska narzędzi
 • WYBIERZ narzędzie FORMANT ZAWARTOŚCI - pole WYBORU, czyli popularny checkbox/ptaszek
 • Pole pojawi się w miejcu ustawienia kursora
 • PAMIĘTAJ, że nie można tej akcji wykonać dla wielu miejsc jednocześnie. Pole wyboru trzeba wstawiać kolejno w każde żądane miejsce.

Pola tekstu sformatowanego, czyli własna odpowiedź respondenta

 • USTAW kursor w miejscu wstawienia pola do spisania odpowiedzi
 • OTWÓRZ kartę DEWELOPER
 • ODNAJDŹ grupę FORMANTY
 • WYBIERZ narzędzie FORMANT ZAWARTOŚCI - TEKST SFORMATOWANY, czyli wolne miejsce, któe będzie rozszerzać się wraz ze wpisywaną odowiedzią
 • Pole pojawi się w miejcu ustawienia kursora

Polecenie do odpowiedzi własnej

 • ZAZNACZ wstawione POLE TEKSTU SFORMATOWANEGO
 • OTWÓRZ kartę DEWELOPER
 • ODNAJDŹ grupę FORMANTY
 • WYBIERZ narzędzie TRYB PROJEKTOWANIA, czyli sposób pracy pozwalający na redagowanie poleceń wyświetlanych zanim respondent zacznie wpisywać swoją odpowiedź
 • Między znacznikami dowolną skuteczną metodą wpisz własne informację
 • Aby zatwierdzić wpisaną treść po prostu kliknij na puste miejsce dokumentu, a następnie wyłącz tryb projektowania klikając ponownie klawisz TRYB PROJEKTOWANIA

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych i online. Jesteśmy elastyczni terminów, szkolimy w tygodniu, w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook