Jak numerować w Excelu?

Numerowanie w Excelu to jedna z podstawowych umiejętności, których uczymy na kursach. Najczęściej wygląda ono w prosty sposób, tak jak na początku naszego instruktażu wideo. Narzędzie to działa automatycznie. Ale co zrobić gdy potrzebujemy niestandardowej numeracji? O tym wszystkim kompleksowo opowiadamy w dzisiejszym artykule.

Jak numerować w Excelu standardowo i automatycznie?

by wpisać standardową numerację należy:
1. podać krok, czyli w pierwszej numerowanej komórce wpisać "1", w kolejnej "2";
2. następnie skopiować z apomocą uchwytu lub skrótu klaiwaturowego
lub
1. wpisać cyfrę z kropką, np. "1.";
2. wykonać kopiowanie jedną z powyższych metod.

Program ponumeruje automatycznie kolejne wersy lub kolumny.
Jeden z powyższych sposobów to wyłącznie podanie tzw. kroku, między wartościami. Obu metod można używać, jakkolwiek oznaczanie niestandardowe leży już w gestii użytkownika.

Jak numerować w Excelu

Opiera się przede wszystkim na użyciu funkcji
=WIERSZ(odwołanie),
gdzie odwołaniem jest komórka, od której rozpoczynać ma się odliczanie numeracji. Następnie krok z dodaniem elementu niestandardowego, jeśli na takim nam zależy - jak w tym zagadnieniu. Do dołączania stałych elementów służy znak &, potem należy wpisać żądany dodatek. Wszystko zobaczysz dziś w materiale wideo, z wszystkimi opcjami numeracji na przejrzystych przykładach.

Jak numerowaćw Excelu modelem niestandardowym - INSTRUKCJA

Bywa jednak, że potrzebny jest model numerowania niestandardowy. Z takim zagadnieniem zwróciała się do nas jedna z członkiń naszej grupy wsparcia Excelowych magików na FB. Czyli przypadek, w którym użytkownik potrzebuje wykorzystać model numerwania inny niż to, co proponuje Excel automatycznie. Zobaczmy jak to wykonać. Poniżej znajdziesz instrukcję oraz materiał wideo z oboma rodzajami numerowania - automatycznym i ręcznym niestandardowym.  Jeśli potrzebna jest numeracja niestandardowa należy użyć funkcji =WIERSZ(odwołanie, czyli wskazać wiersz, od którego ma być rozpoczęte odliczanie). Następnie dołączyć element żądany przez użytkownika za pomocą znaku &. Dodatkowo każdy taki element należy opakować w "".

Jak numerować w Excelu - numeracja niestandardowa
1. WPISZ funkcję, czyli =WIERSZ(wskazanie wiersza)&"A"
2. ZATWIERDŹ klawiszem [ENTER]
3. Jeśli numeracja jest prawidłowo ZAZNACZ komórkę z numerem
4. Następnie CHWYĆ za uchwyt obramowania komórki - mały kwadrat w prawym dolnym rogu i PRZECIĄGNIJ w dół.

JEŚLI chcesz numerować od innego wiersza niż pierwszy:

1. funkcja będzie wyglądać następująco =WIERSZ(odwołanie, czyli wskazanie wiersza - nieuwzględniany zakres).
2. a następnie dodatek nalezy WPROWADZIĆ j.w.

W ten sposób możesz tworzyć własne numeracje zależnie od tego, czego ich potrzebujesz. Takie modele świetnie służą również jako odnośniki lub numeracja dla przypisów.

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook