Funkcje Lewy i Prawy w Excelu

Dziś słów kilka o dwóch funkcjach tekstowych Lewy i Prawy. Funkcje te będą pozwalały nam wyciągać jakąś część ciągu tekstowego z wybranych przez nas komórek.

Funkcja Lewy

Funkcja PRAWY zwraca ostanie znaki w ciągu tekstowym, na podstawie określonej liczby znaków.

Innymi słowy prosimy Excela, aby wyciągnął nam określoną liczbę znaków z początku ciągu tekstowego, czyli…od lewej strony.

Konstrukcja funkcji wygląda następująco:

=LEWY(tekst;[liczba_znaków])

Pierwszy argument "tekst" odpowiada za ciąg tekstowy z którego będziemy "wyciągać" nasze znaki, drugim argumentem jest "liczba znaków" jest to argument opcjonalny, możemy to poznać po tym że znajduje się on w nawiasie kwadratowym, nawias kwadratowy oznaczał będzie ze Excel nie wymaga podawania tego argumentu z racji tego że mimo iż nie zostanie on podany Excel przyjmie dla niego wartość defaultową czyli 1. Argument "liczba znaków" odpowiadał będzie za to ile znaków od początku tekstu chcemy wyciągnąć

Funkcja Prawy

Funkcja LEWY zwraca co najmniej jeden pierwszy znak w ciągu tekstowym na podstawie określonej liczby znaków.

Innymi słowy prosimy Excela, aby wyciągnął nam określoną liczbę znaków z końca ciągu tekstowego, czyli od prawej strony.

Konstrukcja funkcji wygląda następująco:

=PRAWY(tekst;[liczba_znaków])

Pierwszy argument "tekst" odpowiada za ciąg tekstowy z którego będziemy "wyciągać" nasze znaki, drugim argumentem jest "liczba znaków" jest to argument opcjonalny, możemy to poznać po tym że znajduje się on w nawiasie kwadratowym, nawias kwadratowy oznaczał będzie ze Excel nie wymaga podawania tego argumentu z racji tego że mimo iż nie zostanie on podany Excel przyjmie dla niego wartość defaultową czyli 1. Argument "liczba znaków" odpowiadał będzie za to ile znaków od początku tekstu chcemy wyciągnąć

Kursy organizujemy w Warszawie i innych dużych miastach Polski, w naszej siedzibie, u klienta, lub we wcześniej uzgodnionej lokalizacji. Dla grup, kursantów indywidualnych, jak również online. Jesteśmy elastyczni terminowo - szkolimy w tygodniu,
jak również w weekendy i popołudniami.

Oferujemy również pomoc techniczną, na miejscu u klienta,
po dostarczeniu nam sprzętu lub online.

Polecamy pozostałe nasze kursy:

Kontakt:

Grzegorz Sobótka 603377273
g.sobotka@grandkom.pl
Facebook