Co da Ci kurs Excel dla kadrowych?

Z czym kojarzą Ci się "kadry"? Jeśli z filmem, to też prawidłowo, jednak w tym artykule zajmiemy się działem biurowym o tej nazwie. Głównie z powodu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów. Zaobserwowaliśmy również specyficzną tendencję naboru pracowników, których nalezy przeszkolić na starcie pracy. Jest tak w księgowości, biurach rachunkowych, finansowych, działach socjalnych, zaopatrzeniowych, jak również w wielu przypadkach na stanowiskach obsługi biurowej czy tez recepcjach. Nie inaczej jest ostatnio z kadrami. Dlatego postaramy się tutaj przybliżyć charakter pracy i elementy, które musi opanować pracownik w zakresie obsługi programów biurowych. Opowiemy również w żołnierskich słowach dlaczego takiego pracownika należałoby skierować na kurs Excel dla kadrowych. Zapraszamy!

Jak wygląda kurs Excel dla kadrowych?

Technicznie i organizacyjnie sprawa jest bardzo prosta. Dysponujemy salą szkoleniową w naszym biurze na warszawskim Ursynowie. Możemy również przyjechać do klienta, do domu, do biura, do centrum kultury w gminie i innego wcześniej uzgodnionego miejsca. Naszych trenerów wysyłamy również w Polskę, do centrów konferencyjno-szkoleniowych, do siedzib korporacji itp. Chętnie współpracujemy również pryz organizacji szkoleń wyjazdowych na zasadzie integracyjnej dla grup pracowników. Jeśli trzeba przywieziemy również komputery i sprzęt do prowadzenia zajęć

Krótka charakterystyka pracy Excela w kadrach

Pracownik działu kadr musi być przygotowany do pracy z przeróżnymi typami danych. Jak również powinien umieć kilka różnych programów aby wykonywać najczęstsze czynności. Przykład? Proszę bardzo. Podliczanie urlopów, płatnych, bezpłatnych, kierowanie na wypoczynek, obliczanie wysokości pensji na chorobowym aż po pisanie poczty zarówno elektronicznej jak i oficjalnych, bardzo dobrze zredagowanych pism do druku. Kadry powinny umieć również stworzyć ulotkę informacyjną np. o szkoleniach BHP, czy kursie językowym dla pracowników. Nie wszystko i nie zawsze bowiem da się załatwić na telefon. A często również osobiście, zwłaszcza, gdy pracownik jest na urlopie bo odpoczynek to rzecz święta! Warto też wiedzieć kiedy Szef ma urlop, albo rocznicę, i nie ma go w pracy, żeby do niego wtedy nie dzwonić.

Kurs Excel dla kadrowych

Następne na liście zagadnienie to kompleksowa praca z danymi. Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące organizacji i kontroli stanu firmy, jak również różnego rodzaju analizy , raporty i zestawienia. Jeśli już zrobiło się tego sporo to najwyższy czas na kurs Excel dla kadrowych. Dalej mamy pracę z finansami, np. premie. Terminami, np.  przeglądów rejestracyjnych pojazdów służbowych, czy też różnego rodzaju uprawnień specjalistycznych. Dodatkowo zawsze mamy do czynienia z jakąś korespondencją, a kadry dodatkowo mają książkę adresową pracowników i instytucji.

Zalety jakie da Ci nasz kurs Excel dla kadrowych

  • Optymalizacja czasu pracy
  • Redukcja błędów (przy poprawnym korzystaniu z programu)
  • Większa przejrzystość finansów
  • Redukcja kosztów, np. prowadzenia księgowości przez firmę zewnętrzną
  • Sprawniejsza kontrola aspektów prowadzenia firmy, takich jak kilomentówka, urlopy, badania pracownicze
  • Usprawnienie pracy księgowości, recepcji, działu kadr, logistyki, zaopatrzenia itd.
    udostępnianie i ochrona dokumentu, dodatkowo biorąc pod uwagę indywidualne wymogi bezpieczeństwa w danej firmie
  • podsumowanie i rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej grupy
  • test końcowy (OPCJONALNIE) oraz wręczenie certyfikatu