Program Excel podstawy

Cykl kursów dla doświadczonych użytkowników, chcących usystematyzować wiedzę i opanować nowe możliwości MS Excel. Szkolenie Excel zaawansowany Warszawa jest ze względu na lokalizację dedykowane osobom mieszkającym / pracującym w stolicy. Uwzględniamy wymogi rynku pracy i dostępne możliwości rozwoju – na funkcje pod tym kątem zwracamy największą uwagę. Przygotowuje do profesjonalnej obsługi Excela. W programie uwzględnione są specjalistyczne funkcje arkuszy oraz metody analizy danych.

Każdy kurs jest dostosowany do potrzeb. Uprzednio zalecane jest zweryfikowanie możliwości i wiedzy użytkowników. Rozmowy przygotowujące i kursy prowadzimy w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Gandhi 35 lok. 16, u klientów lub we wcześniej ustalonej lokalizacji. Dopasowujemy się terminami i wymiarem godzinowym do wymagań klientów. Szkolimy również w weekendy i popołudnia. Sugerujemy zajęcia  po 4 h, aby wykorzystać maksymalną koncentrację odbiorców.

Szkolenie Excel zaawansowany Warszawa – KURSYSzkolenie Excel zaawansowany Warszawa

Indywidualny. Przewidywana praca szkoleniowca z jednym kursantem, pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie czasu i umiejętności szkoleniowca.
Małe grupy. Praca z ustalonym materiałem, krótki wykład, przykłady i ćwiczenia. W miarę możliwości szkoleniowiec może przepracować problemy z konkretnym uczestnikiem grupy.
Duże grupy. Najczęściej w firmach, zgodnie z potrzebami pracowników. Krótki wykład i ćwiczenia, możliwość dyskusji i przećwiczenia najczęstszych kłopotliwych elementów dla grupy.
Bardzo duże grupy. Dla instytucji państwowych, korporacji i bardzo dużych firm. Forma wykładu z dyskusją i pracą w zespołach użytkowników, oraz rozwiązaniem najczęstszych problemów.
Online. Za pomocą bezpośredniego połączenia audio/wideo i współdzielenia pulpitu z użytkownikiem, dzięki czemu kurs ten cechuje elastyczność i efektywność. Przeprowadzane niemalże w dowolnych warunkach.

Szkolenie Excel zaawansowany Warszawa pozwoli każdemu z Państwa na pracę w wielu arkuszach kalkulacyjnych jednocześnie, tworzenie zaawansowanych formuł z ukrytymi danymi, pracy z polami warunkowymi, odsyłaniem do arkuszy i danych, diagramów i wykresów interaktywnych i wielu innych do praktycznego wykorzystania w przyszłości.


Zajęcia prowadzimy w małych grupach lub indywidualnie.
Poziom zaawansowany programowy
lub o tematyce dopasowanej do odbiorcy.
W siedzibie naszej firmy, lub u klienta.

Zapraszamy na pozostałe kursy: AutocadPhotoshopCorel Mac.

kursy z ExcelaTelefon:
603377273 – Grzegorz Sobótka
Mail: biuro@kurs-excel.pl

Dodaj komentarz