Szkolenie Excel Warszawa

Szkolenie Excel Warszawa

Szkolenie Excel Warszawa łączy zajęcia teoretyczne z częścią praktyczną. Każdy uczestnik szkolenia ma okazję nie tylko zapoznać się z informacjami na temat MS Excel, ma również sposobność, by nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce wspólnie z osobą prowadzącą szkolenie.

Nasze metody edukacji pozwolą Państwu na szkolenie w wybranych przez Państwa obszarach, zgodnie z Państwa potrzebami. Będziemy ćwiczyć i szkolić umiejętności praktyczne, które są Państwu niezbędne w pracy. Wszystkie zajęcia uwzględniają część wprowadzającą, teoretyczną, ćwiczeniową, a także część, w której uczestnicy mają możliwość rozmowy z osobą prowadzącą kurs, a także ze sobą nawzajem, by wymienić się zdobytymi umiejętnościami, dyskutować i współpracować.

Nasze szkolenie Excel Warszawa charakteryzuje się najwyższym poziomem jakości w Warszawie.

Szkolenie Excel Warszawa – poziomy.

Szkolenie podstawowe. Kierowane do osób z niewielkim doświadczeniem w MS Excel bądź też dla takich, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z arkuszami kalkulacyjnymi.

Szkolenie średnio-zaawansowane. Dedykowane dla osób, które znają już MS Excel i chcą go poznać bardziej. Jest kontynuacją szkolenia podstawowego.

Szkolenie zaawansowane. Adresowane do osób, które swobodnie poruszają się w Excelu i chcą doskonalić swoje umiejętności.

Szkolenie Excel Warszawa – różne formy. Wszystkie z niżej podanych form szkolenia możliwe są do przeprowadzenia w każdym z poziomów zaawansowania.

Szkolenie indywidualne. Bardzo efektywne dla każdego poziomu zaawansowania.

Szkolenie w małych grupach. Dedykowane dla osób prywatnych, a także firm. Charakteryzuje się dużą elastycznością przerabianego materiału.

Szkolenie w dużych grupach. Najczęściej realizowane w firmach. Konspekt szkolenia przedstawiany jest komórce organizacyjnej przed szkoleniem i omawiany w celu optymalizacji zakresu materiału.

Szkolenie w dużych grupach. Dla firm i instytucji. Wymaga współpracy uczestników i przynosi efektywne korzyści wykorzystując przykłady z codziennej pracy.

Szkolenie w formie wykładów dla bardzo dużych grup. Dla instytucji i bardzo dużych firm.

Szkolenie online. Dzięki połączeniu dźwiękowemu i wizualnemu, a także współdzieleniu pulpitu cechuje się dużą efektywnością.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

603377273 – Grzegorz Sobótka

Mail: biuro@kurs-excel.pl

Dodaj komentarz